Organi TK

TENIŠKI KLUB MOJSTRANA, Kurirska cesta 26, 4281 Mojstrana
 
ORGANI KLUBA 
 
 UPRAVNI ODBOR:                    Telefonska številka:
Predsednik: Jože KRIVC                              041-429-441 
Podpredsednik: Mihec HLADNIK                   041-341-318
Tajnik: Maruša LEGAT                                 031-395-107
Član: Janko LEGAT                                     031-631-289
Član: Uroš LUKS                                         041-473-877  
Član: Jože GREGORČIČ                               041-653-554
Član: Gračnar Aleš                                     041-774-939
  
 NADZORNI ODBOR:
Predsednik: Svetičič Vojko                              031-705-403
 
 
 
RAČUNOVODJA KLUBA :
Slavko PEM                                                  031-309-107 
Anica HLADNIK                                            041-555-458